De goede relatie tussen de Shaykhān [Abu Bakr & ‘Umar] en de Ahl al-Bayt [familie van de Profeet sal Allāhu ‘alayhi wasallam]:

‘Eesā bin Yunus zei: “De Rāfidah kwamen naar Zayd [ibn ‘Ali ibn Hussein ibn ‘Ali ibn Abi Tālib] en zeiden tegen hem: “Neem afstand, toon vijandschap [Al-Barā’] aan Abu Bakr en ‘Umar zodat we jou kunnen bijstaan.”

Hij [Zayd] antwoordde: “Integendeel, ik geef mijn loyaliteit [al-Walā’] aan hen!” Ze zeiden: “Dan zullen we jou weigeren.” Daarna werden ze ‘al-Rāfidah [de weigeraars]’ genoemd.

قال عيسى بن يونس جاءت الرافضة زيدا فقالوا تبرأ من أبي بكر وعمر حتى
ننصرك قال بل أتولاهما قالوا إذا نرفضك فمن ثم قيل لهم الرافضة

{Imām Adh-Dhahabi; Siyar A’lām an-Nubalā’ 5/390}

Vrede en zegeningen zij met de Sahāba en de Ahl al-Bayt! De relatie tussen hen was er een van liefde en genegenheid, geen haat en vijandschap.

De goede relatie tussen de Shaykhān en de Ahl al-Bayt.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *